Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

společnost Golf Resort Černý Most, a.s.

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím/službami.

Adresát

Internetový obchod: eshop.grcm.cz

Společnost: Golf Resort Černý Most, a.s.

Se sídlem: Národních hrdinů 891, 190 12  Praha 9

IČ: 270777802

E-mailová adresa: golf@grcm.cz

Telefonní číslo: +420 725 519 020

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/služeb (*)/o poskytnutí

těchto služeb(*):……………………………………

Datum objednání ......................................(*)

Datum obdržení ..................................(*)

Číslo objednávky:………………………………………..

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

(*)............................................................................................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:…………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………

Telefon:……………………………………………………………….

V ....................................... dne.....................................

 

______________________________________ (podpis)

Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte